ข้ามไปยังเนื้อหา

ความช่วยเหลือมีลักษณะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละคน มีหลายวิธีในการขอความช่วยเหลือจาก National Center for Missing & Exploited Children

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบเนื้อหาในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งทางออนไลน์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานโดยตรงไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ให้ทำดังนี้

ดูที่ MissingKids.org/IsYourExplicitContentOutThere สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนอื่นๆ ที่ NCMEC สามารถให้ได้ และรับคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนซึ่งเกี่ยวกับวิธีการติดต่อแพลตฟอร์มออนไลน์โดยตรงเพื่อการตั้งค่าสถานะภาพเปลือย ภาพเปลือยบางส่วน หรือวิดีโอที่ไม่เหมาะสมของคุณสำหรับการลบออก บางครั้งวิธีนี้อาจเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการนำรูปภาพหรือวิดีโอของคุณออก และสามารถแจ้งเตือนแพลตฟอร์มให้รายงานไปยัง NCMEC พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชน์

มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมของคุณอยู่ในนั้นหรือไม่

หากคุณต้องการรายงานผู้ใดก็ตามที่ข่มขู่คุณเกี่ยวกับภาพเหล่านี้หรือการแสวงหาประโยชน์ทางออนไลน์ในรูปแบบอื่นๆ

NCMEC เป็นผู้ดำเนินการ CyberTipline ซึ่งเป็นระบบรายงานการล่วงละเมิดทางเพศเด็กทางออนไลน์ทุกประเภท คุณสามารถส่งรายงาน CyberTipline ได้ แม้ว่าคุณจะส่งแฮชของรูปภาพหรือวิดีโอให้กับ Take It Down แล้วก็ตาม รายงาน CyberTipline มีไว้สำหรับการบังคับใช้กฎหมายสำหรับการสอบสวนที่เป็นไปได้

ไปที่ CyberTipline ของ NCMEC

หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางอารมณ์ โปรดคลิกด้านล่างเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพจิตของ NCMEC

หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางอารมณ์: คุณสามารถคลิกด้านล่างเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพจิตของ NCMEC และมีวิธีขอความช่วยเหลือหลากหลายวิธี: โทรหรือส่งข้อความไปที่ 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678) หรืออีเมล TakeItDown@ncmec.org และจะมีใครสักคนติดต่อกลับหาคุณ

ข้อมูลการสนับสนุนทางอารมณ์