ข้ามไปยังเนื้อหา

ความช่วยเหลือมีลักษณะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละคน มีหลายวิธีในการขอความช่วยเหลือจาก National Center for Missing & Exploited Children

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบเนื้อหาในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งทางออนไลน์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานโดยตรงไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ให้ทำดังนี้

ดูที่ MissingKids.org/IsYourExplicitContentOutThere สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนอื่นๆ ที่ NCMEC สามารถให้ได้ และรับคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนซึ่งเกี่ยวกับวิธีการติดต่อแพลตฟอร์มออนไลน์โดยตรงเพื่อการตั้งค่าสถานะภาพเปลือย ภาพเปลือยบางส่วน หรือวิดีโอที่ไม่เหมาะสมของคุณสำหรับการลบออก บางครั้งวิธีนี้อาจเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการนำรูปภาพหรือวิดีโอของคุณออก และสามารถแจ้งเตือนแพลตฟอร์มให้รายงานไปยัง NCMEC พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชน์

มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมของคุณอยู่ในนั้นหรือไม่

หากคุณต้องการรายงานผู้ใดก็ตามที่ข่มขู่คุณเกี่ยวกับภาพเหล่านี้หรือการแสวงหาประโยชน์ทางออนไลน์ในรูปแบบอื่นๆ

NCMEC เป็นผู้ดำเนินการ CyberTipline ซึ่งเป็นระบบรายงานการล่วงละเมิดทางเพศเด็กทางออนไลน์ทุกประเภท คุณสามารถส่งรายงาน CyberTipline ได้ แม้ว่าคุณจะส่งแฮชของรูปภาพหรือวิดีโอให้กับ Take It Down แล้วก็ตาม รายงาน CyberTipline มีไว้สำหรับการบังคับใช้กฎหมายสำหรับการสอบสวนที่เป็นไปได้

ไปที่ CyberTipline ของ NCMEC

หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางอารมณ์ โปรดคลิกด้านล่างเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพจิตของ NCMEC

หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางอารมณ์: คุณสามารถคลิกด้านล่างเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพจิตของ NCMEC และมีวิธีขอความช่วยเหลือหลากหลายวิธี: โทรหรือส่งข้อความไปที่ 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678) หรืออีเมล TakeItDown@ncmec.org และจะมีใครสักคนติดต่อกลับหาคุณ

ข้อมูลการสนับสนุนทางอารมณ์

If you are in the United States and want more information about emotional support, click below to learn about NCMEC's mental health services.

If you are in the United States and want more information about emotional support, click here to learn about NCMEC’s mental health services. There’s more than one way to ask for help: call or text 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678) or email TakeItDown@ncmec.org and someone will reach back out to you.

Emotional Support Information