Przejdź do treści

Zachowanie prywatności informacji użytkownika jest ważne dla The National Center for Missing & Exploited Children (wspólnie „NCMEC”, „my”, „nas” lub „nasze”). Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka Prywatności”) ma na celu dostarczenie informacji o tym, w jaki sposób NCMEC gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje, ujawnia i zabezpiecza informacje o odwiedzających i użytkownikach naszej strony internetowej Take It Down („Strona”). Aby uzyskać informacje na temat ogólnych praktyk NCMEC w zakresie ochrony prywatności lub na temat NCMEC, należy odwiedzić naszą główną stronę internetową.

Dostęp do poszczególnych tematów niniejszej Polityki prywatności można uzyskać, klikając odpowiednie łącza poniżej:

Informacje gromadzone przez NCMEC

W jaki sposób NCMEC gromadzi informacje

Jak NCMEC wykorzystuje informacje

W jaki sposób NCMEC ujawnia informacje stronom trzecim?

Pliki cookie i inne technologie śledzenia

Bezpieczeństwo

Przechowywanie

Prywatność dzieci

Osoby trzecie i łącza do innych witryn internetowych

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Informacje kontaktowe

INFORMACJE GROMADZONE PRZEZ NCMEC

Nie gromadzimy świadomie informacji umożliwiających identyfikację użytkownika na tej stronie.

W JAKI SPOSÓB NCMEC GROMADZI INFORMACJE

Gdy użytkownik przesyła nam zdjęcie zmienione w wartość hash, tej wartości hash przypisywany jest unikalny cyfrowy odcisk palca, który nie zawiera informacji umożliwiających identyfikację. Nie będziemy i nie jesteśmy w stanie wyświetlić zdjęcia na podstawie wersji zdjęcia zmienionego w hash, przesłanego przez użytkownika. Ponadto, gdy użytkownik przesyła nam zaszyfrowaną wersję zdjęcia, mamy dostęp do nazwy pliku zdjęcia. Z tego powodu zalecamy, aby użytkownik nie umieszczał w nazwie pliku żadnych informacji umożliwiających jego identyfikację, takich jak imię i nazwisko lub data urodzenia. Możemy również gromadzić ograniczone informacje o interakcjach użytkownika z witryną za pomocą plików cookie. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie można znaleźć w poniższej sekcji zatytułowanej „Pliki cookie i inne technologie śledzenia”.

JAK NCMEC WYKORZYSTUJE INFORMACJE

NCMEC będzie wykorzystywać informacje o użytkowniku wyłącznie w celach opisanych na niniejszej Stronie, czyli zasadniczo w celu pomocy w usuwaniu z Internetu intymnych zdjęć. Nie gromadzimy świadomie informacji umożliwiających identyfikację użytkowników; w zakresie, w jakim użytkownik przekazuje NCMEC swoje informacje umożliwiające identyfikację za pośrednictwem nazwy pliku, te informacje umożliwiające identyfikację będą przetwarzane w ograniczonych celach określonych w niniejszej Polityce.

W JAKI SPOSÓB NCMEC UJAWNIA INFORMACJE STRONOM TRZECIM?

NCMEC może ujawniać informacje następującym stronom trzecim:

  • Platformy Stron Trzecich. W ramach procesu usuwania zaszyfrowanego zdjęcia z Internetu udostępniamy to zdjęcie platformom stron trzecich, które zgodziły się na ich wykorzystanie do skanowania swoich publicznych lub niezaszyfrowanych witryn i aplikacji w poszukiwaniu zaszyfrowanych zdjęć w celu usunięcia ich z platformy tej strony trzeciej. Więcej informacji na temat tych uczestniczących platform można uzyskać, klikając tutaj.
  • Dostawcy usług. Możemy ujawnić zaszyfrowane zdjęcie użytkownika dostawcom usług. Dostawcy usług mogą między innymi pomagać nam w administrowaniu naszą Witryną, przeprowadzaniu ankiet, zapewnianiu wsparcia technicznego, przetwarzaniu płatności i pomaganiu w realizacji zamówień.
  • Organy ścigania. Możemy ujawnić zaszyfrowane zdjęcie użytkownika w odpowiedzi na wezwania sądowe, nakazy sądowe, lub w związku z jakimkolwiek procesem prawnym lub w celu przestrzegania odpowiednich przepisów prawa. Możemy również ujawnić zaszyfrowane zdjęcie użytkownika w celu ustanowienia lub wykonania naszych praw, obrony przed roszczeniami prawnymi, w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań w związku z możliwymi nielegalnymi działaniami, podejrzeniem oszustwa, bezpieczeństwem osób lub mienia lub naruszeniem naszych zasad.

PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Bez niezbędnych plików cookie witryna nie będzie działać tak sprawnie, jak byśmy tego chcieli, a my możemy nie być w stanie świadczyć usług, o które prosisz. Używamy niezbędnych plików cookie, które są czasami określane jako „ściśle niezbędne” pliki cookie i są wymagane do działania tej witryny. Niezbędne pliki cookie używane w tej Witrynie są skonfigurowane w taki sposób, aby nie gromadzić możliwych do zidentyfikowania informacji o użytkowniku.

Nie korzystamy z reklam behawioralnych ani innych rodzajów plików cookie na naszej stronie internetowej w celu gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Z tego powodu obecnie nie reagujemy na ustawienia „Do Not Track” ani inne powiązane mechanizmy, takie jak sygnały preferencji rezygnacji.

BEZPIECZEŃSTWO

Podejmujemy komercyjnie uzasadnione kroki w celu ochrony informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Należy jednak pamiętać, że żaden system bezpieczeństwa nie jest nieprzenikniony. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa naszych baz danych ani nie możemy zagwarantować, że podane przez użytkownika informacje nie zostaną przechwycone podczas przesyłania ich do nas i od nas przez Internet.

PRZECHOWYWANIE

Przechowujemy informacje o użytkowniku i korzystaniu przez niego z naszej Witryny tak długo, jak jest to konieczne do realizacji naszych uzasadnionych celów biznesowych określonych w niniejszej Polityce prywatności. Konkretne okresy przechowywania informacji różnią się w zależności od charakteru informacji i powodów, dla których ich potrzebujemy. Bierzemy również pod uwagę minimalny niezbędny okres przechowywania określony przez obowiązujące przepisy prawa, zalecany przez standardy branżowe oraz określony w umowach i innych zobowiązaniach prawnych.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Niniejsza Witryna nie gromadzi informacji umożliwiających identyfikację kogokolwiek, w tym dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli uważasz, że nieumyślnie zebraliśmy Twoje informacje umożliwiające identyfikację lub informacje umożliwiające identyfikację innej osoby niepełnoletniej, skontaktuj się z nami pod numerem 1-800-843-5678.

OSOBY TRZECIE I ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Nasza Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych, treści lub usług będących własnością lub obsługiwanych przez strony trzecie. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad praktykami w zakresie prywatności stosowanymi przez strony internetowe lub usługi, których nie jesteśmy właścicielem. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej strony internetowej lub aplikacji strony trzeciej w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tego, jakie informacje są gromadzone oraz w jaki sposób są one wykorzystywane i/lub ujawniane.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach, technologii, wymogach prawnych i innych czynnikach. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności wejdą one w życie natychmiast po ich opublikowaniu. Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z niniejszą Polityką prywatności w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk przetwarzania informacji. W zakresie, w jakim nasza Polityka prywatności zmienia się w istotny sposób, Polityka prywatności, która obowiązywała w czasie, gdy użytkownik przekazał nam informacje, będzie zasadniczo regulować te informacje, chyba że otrzymamy zgodę użytkownika (wyraźną lub dorozumianą) na nową Politykę prywatności, w przypadku gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo.

INFORMACJE KONTAKTOWE

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności prosimy o kontakt z Biurem Radcy Prawnego NCMEC w The National Center for Missing & Exploited Children, 333 John Carlyle St, Suite 125, Alexandria, Virginia 22314; numer telefonu 800-843-5678; legal@ncmec.org.

Niniejsza Polityka prywatności zawiera daty „wejścia w życie” i „ostatniej aktualizacji”. Data wejścia w życie odnosi się do daty wejścia w życie bieżącej wersji. Data ostatniej aktualizacji odnosi się do daty ostatniej istotnej modyfikacji bieżącej wersji.

Data wejścia w życie. 30 grudnia 2022 r.

Data ostatniej aktualizacji. 30 grudnia 2022 r.