Skip to content

ඔබේ නිරුවත්, අර්ධ වශයෙන් නිරුවත් හෝ ලිංගික කාර්ය නිරූපණය වන ඡායාරූප හෝ වීඩියෝ පට ගන්නා විට ඔබ වයස 18 ට අඩු වූ සහ ඒවා අන්තර්ජාලයේ හුවමාරු වී ඇති හෝ හුවමාරු විය හැකි බවට විශ්වාස කරන තැනැත්තකු වන්නේ නම්, ඔබට මෙම සේවාව භාවිත කළ හැක. ඡායාරූපය හෝ වීඩියෝපටය ඔබේ උපාංගයේ තිබීමට අවශ්‍ය වේ.

නැත, ඔබේ ඡායාරූපය හෝ වීඩියෝපටය සඳහා පූරකයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඔබ විසින් කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් අප සමග බෙදා ගැනීමට අවශ්‍ය නොවේ.

නැත, ඔබේ නිරුවත්, අර්ධ වශයෙන් නිරුවත් හෝ ලිංගික කාර්ය නිරූපණය වන ඡායාරූප හෝ වීඩියෝ පට වල පෙනී සිටින විය ඔබ වයස 18 ට අඩු නම්, ලෝකයේ කොහේ සිටිය ද, ඔබට මෙම සේවාව භාවිත කළ හැක.

මෙම සේවාවේ සක්‍රීය සහභාගිවන්නන්ගේ ලැයිස්තුව බලා ගැනීමට සහභාගිවන සමාගම් පිටුව වෙත පිවිසෙන්න. කේතනය කළ වේදිකාවන් හෝ මුහුණත් මත මෙම සේවාව සඳහා භාවිත වන ඡායාරූප සහ වීඩියෝපට පූරක තාක්ෂණය ක්‍රියා නොකරන බව කරුණාකර සලකන්න.

ඔව්! ඔබ වයස 18 ට අඩුව සිටිය දී ගන්නා ලද නිරුවත්, අර්ධ වශයෙන් නිරුවත් හෝ ලිංගික කාර්ය නිරූපණය වන ඡායාරූප හෝ වීඩියෝපට කිසිවකු හෝ විසින් බෙදාගනු ලබන්නේ නම්, එය ළමා ලිංගික අපයෝජන ද්‍රව්‍යයක් ලෙස හෝ ඇතැම් අධිකරණ බලයන් තුළ අසභ්‍ය ළමා කෘති ලෙස සලකනු ලැබිය හැක. මෙයට Take It Down වෙත ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස ඡායාරූප හෝ වීඩියෝපට බෙදාගැනීම ද ඇතුළත් වේ.

ඔව්! ඡායාරූපය හෝ වීඩියෝපටය ගන්නා අවස්ථාවේ දී ඔබ වයස 18 ට අඩු වූවකු නම් ඔබට මෙම සේවාව භාවිත කළ හැක.

ඡායාරූපය හෝ වීඩියෝපටය බෙදා හැර ඇති බව ඔබ දන්නවා වුවද, එම අන්තර්ගතය ව්‍යාප්ත වීම සීමා කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා මෙම සේවාව භාවිත කරන ලෙසට අපි ඔබව දිරිගන්වන්නෙමු. එම නිශ්චිත ඡායාරූපය හෝ වීඩියෝපටය ඉවත් කර ගැනීමට උපකාර කිරීම සඳහා හෝ අමතර සේවා සහ සහාය ලබා ගැනීම සඳහා ඔබට CyberTipline වෙත පැමිණිල්ලක් ද කළ හැක.

අවාසනාවන්ත ලෙස, ඔව්. සියලුම පසුබිම්වල සහ තත්ත්වයන්හි සිටින සියලු වයස්වල පුද්ගලයන්ගේ නිරුවත්, අර්ධ වශයෙන් නිරුවත් හෝ ලිංගික කාර්ය නිරූපණය වන ඡායාරූප බහුල වශයෙන් අන්තර්ජාලය තුළ බෙදා ගැනේ. ඔබ තනිව මෙයට මුහුණ දිය යුතු නැත, ඔබට සහාය ලබාගත හැක. වැඩිදුර තොරතුරු සහ සම්පත් සඳහා වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න.

පූරක අගයක් යන්න ඩිජිටල් ඇඟිලි සලකුණක් මෙන් සිතන්න. එක් එක් ඡායාරූපය හෝ වීඩියෝපටය සඳහා අනන්‍ය වූ එක් පූරක අගයක් ලැබෙනු ඇති අතර එය වෙනත් ඡායාරූප සහ වීඩියෝපටවලින් වෙනස් වේ.

නැත, ඔබේ ඡායාරූපය හෝ වීඩියෝපටය ඔබේ උපාංගය තුළම පවතිනු ඇති අතර මෙම ක්‍රියාවලියේ කොටසක් වශයෙන් ඉදිරිපත් නොකෙරේ. ඔබේ ඡායාරූපය හෝ වීඩියෝපටය සඳහා නිර්මාණය වූ අනන්‍ය පූරක අගය NCMEC හි පූරක ලැයිස්තුව වෙත එක් කරනු ඇති අතර එය මාර්ගගත වේදිකාවන් සඳහා පවතිනු ඇත.

එම ඡායාරූප හෝ වීඩියෝපට හඳුනාගැනීමට, ඉවත් කිරීමට සහ උචිත අවස්ථාවල දී NCMEC හි CyberTipline වෙත වාර්තා කිරීමට තම පොදු හෝ කේතනය නොකළ පරිලෝකනය කළ හැකි, සහභාගිවන මාර්ගගත වේදිකාවන් සඳහා ලබාගත හැකි පරිදි තොරතුරු පවතිනු ඇත.

නැත, මෙය නිර්නාමික සේවාවක් බැවින්, ඔබේ නිශ්චිත ගොනු යම් මාර්ගගත වේදිකාවක පොදු හෝ කේතනය නොකළ සේවාවක තිබී හමු වුවහොත් ඒ බව ඔබට දැනුම්දීමට ක්‍රමයක් නැත. අමතර සේවාවන් සඳහා ඔබ NCMEC සමග සම්බන්ධ වීමට කැමති නම් සහ ඔබේ නම සහ සම්බන්ධ කර ගත හැකි ආකාරය පිලිබඳ තොරතුරු ලබා දීමට කැමති නම්, කරුණාකර TakeItDown@ncmec.org හරහා අප වෙත සම්බන්ධ වන්න.

නැත, සහභාගිවන මාර්ගගත වේදිකාවන්ට ඔබේ ඡායාරූපය හෝ වීඩියෝපටය සඳහා පරිලෝකනය කළ හැකි වන්නේ ඔවුන්ගේ පොදු හෝ කේතනය නොකළ සේවාවන් තුළ පමණක් බැවින්, මෙමගින් එම අන්තර්ගතයන් වෙනත් වෙබ් අඩවිවලට උඩුගත කිරීම වැලැක්වීම සිදු නොවනු ඇත. තවද, අතීතයේ පළ කරන ලද අන්තර්ගතයන් ඉවත් කිරීමට මාර්ගගත වේදිකාවන්ට ඇති හැකියාවන් සීමිත විය හැක. ඔබේ ඡායාරූපය වෙනත් යම් වෙබ් අඩවියක හෝ සමාජ මාධ්‍ය පිටුවක තිබෙන බව ඔබ දැනගතහොත්, එය CyberTipline http://www.cybertipline.org/ වෙත වාර්තා කරන්න, එය ඉවත් කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා අපට ඔබ සමග කටයුතු කළ හැක.

ඔබට අමතර ප්‍රශ්න තිබේ නම් හෝ වැඩිදුර උපකාර අවශ්‍ය නම්, ඔබට TakeItDown@ncmec.org වෙත ඊමේල් ලිපියක් එවිය හැක. ඔබට ලබාගත හැකි සම්පත් පිළිබඳ වැඩි දුර තොරතුරු සඳහා, සම්පත් සහ සහාය පිටුව වෙත පිවිසෙන්න.

නැත, NCMEC සමග බෙදාගත් පූරක අගයන්ගෙන් ඡායාරූප සහ වීඩියෝපට යළි නිර්මාණය කිරීම හෝ නිපදවීම සිදු කළ නොහැක.

පළමුවෙන්ම, ඔබට උදව් ලබාගත හැකි බව සහ ඔබ තනි වී නොමැති බව දැනගත යුතු ය. NCMEC විසින් සියලුම ආකාරවල මාර්ගගත ළමා ලිංගික අපයෝජන සඳහා මාර්ගගත වාර්තා කිරීමේ ක්‍රමයක් වන CyberTipline මෙහෙයවනු ලැබේ. කවුරුන් හෝ විසින් ඔබේ නිරුවත් ඡායාරූපයක් ව්‍යාප්ත කරන බවට ඔබට තර්ජනය කරන්නේ නම් හෝ එය භාවිත කර ඔබෙන් තර්ජනාත්මකව මුදල් ඉල්ලන්නේ නම්, ඔබ විසින් දැනටමත් ඔබේ ඡායාරූපය හෝ වීඩියෝපටය පරිලෝකනය කිරීම සඳහා මෙම සේවාව භාවිතාකර තිබුනද, ඔබ CyberTipline පැමිණිල්ලක් සිදු කර පූරකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. ඔබට www.cybertipline.org හරහා හෝ 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678) ඇමතීමෙන් පැමිණිල්ලක් කළ හැකි ය.