Skip to content

Take It Down.
ការមានរូបអាក្រាតនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញគឺជារឿងគួរឱ្យខ្លាច
ប៉ុន្តែនៅមានសង្ឃឹមថាអាចយកវាចេញបាន។

សេវាកម្មនេះគឺជាវិធានការមួយដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីជួយលុបរូបអាក្រាតលើអ៊ីនធឺណិត រូបអាក្រាតកាយផ្នែកខ្លះៗ ឬ រូបថតនិងវីដេអូដែលបង្ហាញច្បាស់សកម្មភាពផ្លូវភេទ ដែលបានថតមុនពេលអ្នកអាយុ 18 ឆ្នាំ។

ចាប់ផ្ដើម

តើ Take It Down (យកវាចេញ) គឺជាអ្វី?

សេវាកម្មនេះគឺជាវិធានការមួយដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីជួយលុបរូបអាក្រាតលើអ៊ីនធឺណិត រូបអាក្រាតកាយផ្នែកខ្លះៗ ឬ រូបថតនិងវីដេអូដែលបង្ហាញច្បាស់សកម្មភាពផ្លូវភេទ ដែលបានថតមុនពេលអ្នកអាយុ 18 ឆ្នាំ។ អ្នកអាចរក្សាភាពអនាមិក​បានក្នុងពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ ហើយអ្នកនឹងមិនចាំ​បាច់​ផ្ញើរូបភាព ឬវីដេអូរបស់អ្នកទៅនរណាម្នាក់ឡើយ។ Take It Down នឹងធ្វើការនៅលើវេទិកាអនឡាញសាធារណៈ ឬមិនបម្លែងកូដ ដែលបានយល់ព្រមចូលរួម។ វាគួរឱ្យខ្លាចពេលរឿងនេះកើតឡើងចំពោះអ្នក ប៉ុន្តែរឿង​នេះ​អាចកើតឡើងចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នា។

អ្នកអនុវត្តជំហាន​ទី​មួយ ហើយយើងនៅទីនេះជួយ​អ្នកដោយអនុវត្ត​ជំហាន​បន្ត​បន្ទា​ប់ទៀត។ Take It Down គឺជាសេវាកម្មដែលផ្ដល់ដោយ​មជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់កុមារដែលបាត់ខ្លួន និងរង​ការកេង​ប្រវ័ញ្ច។

តើ Take It Down សម្រាប់នរណា?

Take It Down គឺសម្រាប់មនុស្សដែលមានរូបភាព ឬវីដេអូ​អាក្រាតកាយ អាក្រាតកាយផ្នែកខ្លះៗ ឬក្នុងសភាព​បង្ហាញ​ច្បាស់​សកម្មភាពផ្លូវភេទ ដែលបានថតនៅពេលដែល​ពួកគេ​មានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ ដែលពួកគេជឿថា គេបានចែកចាយ ឬនឹងចែកចាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។ ឧទាហរណ៍ ប្រហែល​ជាអ្នកបានផ្ញើរូបភាពទៅឱ្យនរណាម្នាក់ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ​អ្នក​នោះ​កំពុងគំរាមកំហែងអ្នក ឬបានបង្ហោះវានៅកន្លែង​ណា​មួយ។ ទោះបីជាអ្នកមិនច្បាស់ថា តើរូបភាពនោះត្រូវបាន​ចែកចាយហើយឬនៅក៏ដោយ ប៉ុន្តែអ្នកចង់បាន​ជំនួយដើម្បី​ព្យាយាមលុបវាចេញពីកន្លែងដែលអាចឃើញវានៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញ នោះសេវាកម្មនេះគឺសម្រាប់អ្នកហើយ។ បើមានរូបភាពមិនសមរម្យរបស់អ្នកកាលពីពេលអ្នកមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ អ្នកអាចទទួលជំនួយនៅវិបសាយ stopncii.org

តើ Take It Down ដំណើរការដូចម្ដេច?

Take It Down ធ្វើការដោយកំណត់​ស្នាមម្រាមដៃឌីជីថល​ពិសេ​ស ដែលហៅថាតម្លៃសញ្ញាទ្រុងជ្រូក ទៅលើរូបភាព ឬ​វីដេអូបែបអាក្រាតកាយ អាក្រាតកាយផ្នែកខ្លះៗ ឬដែលបង្ហាញ​ច្បាស់សកម្មភាពផ្លូវភេទរបស់មនុស្សដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ។ វេទិកាអនឡាញអាចប្រើតម្លៃ​សញ្ញាទ្រុងជ្រូក​នានា​ដើម្បី​រករូបភាព ឬវីដេអូទាំងនេះនៅលើសេវាកម្មរបស់ខ្លួន ហើយ​លុប​មាតិកានេះចេញ។ ទាំងអស់នេះធ្វើឡើងដោយ​មិនចាំ​បាច់​ផ្ញើរូបភាព ឬវីដេអូចេញពីឧបករណ៍របស់អ្នក ឬនរណា​ម្នាក់មើលវាឡើយ។ មានតែតម្លៃសញ្ញាទ្រុងជ្រូក​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​នឹងផ្ដល់ទៅឱ្យ NCMEC។

នេះជារបៀបដែលវាដំណើរការ៖

ជ្រើសរើសរូបភាព ឬវីដេអូណាមួយដែលអ្នកចង់ដាក់ជាតម្លៃកូដ Hash ពីឱបករណ៍របស់អ្នល ហើយចុច “ចាប់ផ្ដើម”។

ចំពោះរូបភាព ឬវីដេអូនីមួយៗ Take It Down នឹងបង្កើត «តម្លៃកូដ​ Hash» ឬស្នាមក្រយ៉ៅឌីជីថលដែលអាចប្រើដើម្បីសម្គាល់ច្បាប់ចម្លងដូចគ្នាបេះបិទនៃរូបភាព ឬវីដេអូនោះ។

រូបភាព ឬវីដេអូរបស់អ្នកនៅតែផ្ទុកក្នុងឧបករណ៍​របស់​អ្នក និងមិនមានការផ្ញើចេញទៅណាឡើយ។ តម្លៃកូដ Hash នឹងបញ្ចូលទៅក្នុង​បញ្ជីសុវត្ថិភាពដែល NCMEC រក្សាទុក ហើយត្រូវបានចែករំលែក​តែនៅ​លើភ្លេតហ្វមអនឡាញណាដែល​បាន​យល់​ព្រមប្រើ​បញ្ជី​នេះដើម្បីពិនិត្យកម្មវិធីនិង​វិបសា​យដែលមិនបម្លែងកូដ​របស់​ខ្លួនដើម្បីរកមើលតម្លៃកូដ Hash នោះតែប៉ុណ្ណោះ។

បើសិនជាភ្លេតហ្វមអនឡាញមួយរកឃើញរូបភាព ឬវីដេអូនៅលើភ្លេតហ្វម ឬវេបសាយដែលមិន​បម្លែង​កូដ ដែលត្រូវនឹងតម្លៃ​កូដ Hash ភ្លេតហ្វមអាចចាត់វិធានការ​ដើម្បីកំណត់​ការរីករាលដាលនៃមាតិកាមិនសមរម្យនោះបាន។

សូមកុំចែករំលែករូបភាពឬវីដេអូនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបន្ទាប់ពីអ្នកបានដាក់បញ្ជូនរូបភាពទាំងនោះមកទីនេះ។ នៅពេលដែល​តម្លៃកូដ Hash នៃរូបភាព ឬវីដេអូ​របស់អ្នកត្រូវ​បាន​បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីរួចហើយ វេទិកាអនឡាញ​នានាអាចប្រើតម្លៃកូដដើម្បីស្កេន​ភ្លេតហ្វម ឬសេវាកម្មដែលមិនបម្លែងកូដ​របស់ពួកគេ។ បើសិន​ជានៅថ្ងៃក្រោយ​អ្នកបង្ហោះមាតិកាទាំងនោះ មាតិកាទាំងនោះអាច​នឹងត្រូវគេប្លុកនៅ​លើ​គណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អ្នក។

មាតិកាអនឡាញអាចខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការលុបមាតិកាដែលបានបង្ហោះរួចហើយនាពេលកន្លងមក។ សម្រាប់​ជំនួយបន្ថែម ឬបើសិនជាអ្នកដឹងពីទីតាំង​ជាក់​លាក់​ដែលអ្នកបានបង្ហោះរូបភាព ឬវីដេអូ​របស់អ្នក អ្នកក៏អាចរាយការណ៍​ទៅប្រព័ន្ធ CyberTipline របស់ NCMEC ដែលនៅទីនោះ​ពួកយើងអាចផ្ដល់សេវាកម្ម និងជំនួយបន្ថែម។

សូមណែនាំអ្នកមិនឯកាទេ! សម្រាប់​ពិសេស​អំពី​សេវាកម្ម​នេះ និង​ធនធាន​សម្រាប់​ទំព័រ​ធនធាន និង​ជំនួយ។

មើលធនធាន

heading decoration

ធនធាន និងជំនួយ

View Support Resource

ប្រសិនបើជាអ្នកចង់បានជំនួយបន្ថែមទាក់ទងនឹងការលុបមាតិកាលើប្រព័ន្ធអនឡាញចេញ រួមមានព័ត៌មានអំពីការរាយការណ៍ផ្ទាល់ទៅវេទិកាអនឡាញផ្សេងទៀត។

View Support Resource

ប្រសិនបើជាអ្នកចង់រាយការណ៍អំពីនរណាម្នាក់គំរាមកំហែងអ្នកអំពីរូបភាពទាំងនេះ ឬ​ការកេង​ប្រវ័ញ្ចតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងទម្រង់ផ្សេងទៀត។

View Support Resource

ប្រសិនបើជាអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេ៉រិក ហើយ​ចង់​បានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីជំនួយផ្នែកអារម្មណ៍ សូមចុចខាងក្រោមដើម្បី​ស្វែងយល់​អំពី​សេវាកម្ម​សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ NCMEC។