Ga naar de inhoud

Het behoud van de privacy van uw informatie is belangrijk voor The National Center for Missing & Exploited Children (gezamenlijk “NCMEC”, “wij”, “ons” of “onze”). Dit privacybeleid (“privacybeleid”) is ontworpen om informatie te verstrekken over hoe NCMEC-informatie over bezoekers en gebruikers van onze Take It Down website (“site”) verzamelt, gebruikt, onderhoudt, openbaar maakt en beschermt. Voor informatie over het algemene privacybeleid van NCMEC of over NCMEC kunt u terecht op onze hoofdwebsite..

U kunt toegang krijgen tot specifieke onderwerpen binnen dit privacybeleid door te klikken op de relevante links hieronder:

 

Informatie die NCMEC verzamelt

Hoe NCMEC-informatie verzamelt

Hoe NCMEC-informatie gebruikt

Hoe NCMEC-informatie bekendmaakt aan derden

Cookies en andere trackingtechnologieën

Beveiliging

Bewaring

Privacy van kinderen

Derden en links naar andere websites

Wijzigingen in dit privacybeleid

Contactinformatie

INFORMATION NCMEC COLLECTS

Wij verzamelen niet bewust uw identificeerbare informatie op deze Site.

HOW NCMEC COLLECTS INFORMATION

Wanneer u een gehashte versie van een afbeelding bij ons indient, wordt aan die hash een unieke digitale vingerafdruk toegekend die geen identificeerbare informatie bevat. Wij zullen en kunnen de afbeelding niet bekijken op basis van de gehashte versie van de afbeelding die u indient. Wanneer u de gehashte versie van een afbeelding bij ons indient, hebben wij bovendien toegang tot de bestandsnaam van de afbeelding. Daarom raden wij u aan geen identificeerbare informatie, zoals uw naam of geboortedatum, in uw bestandsnaam op te nemen. We kunnen ook beperkte informatie verzamelen over uw interacties met de website door het gebruik van cookies. Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u in het onderstaande gedeelte “Cookies en andere traceertechnologieën”.

HOW NCMEC USES AND PROCESSES INFORMATION

NCMEC gebruikt uw informatie alleen voor de op deze site beschreven doeleinden, namelijk om te helpen bij het verwijderen van expliciete beelden van het internet. Wij verzamelen niet bewust identificeerbare informatie van gebruikers; voor zover u uw identificeerbare informatie via een bestandsnaam aan NCMEC verstrekt, wordt die identificeerbare informatie verwerkt voor de beperkte doeleinden die in dit beleid worden genoemd.

HOW NCMEC DISCLOSES INFORMATION TO THIRD PARTIES

NCMEC kan informatie bekendmaken aan de volgende derden:

  • Sites van derden.. Als onderdeel van het proces voor het verwijderen van uw gehashte afbeelding van het internet, delen wij de gehashte afbeelding met platforms van derden die hebben ingestemd met het gebruik van gehashte afbeeldingen om hun openbare of niet-gecodeerde sites en apps te scannen op de gehashte afbeeldingen met als doel deze te verwijderen van het platform van die derde partij. U kunt meer informatie krijgen over deze deelnemende platforms door te klikken op hier.
  • Dienstverleners. Wij kunnen uw gehashte afbeelding bekendmaken aan dienstverleners. Dienstverleners kunnen ons onder andere helpen om onze site te beheren, enquêtes uit te voeren, technische ondersteuning te bieden, betalingen te verwerken en te helpen bij de uitvoering van bestellingen.
  • Rechtshandhaving. Wij kunnen uw gehashte afbeelding bekendmaken in antwoord op dagvaardingen, bevelschriften of gerechtelijke bevelen, of in verband met een juridisch proces of om te voldoen aan de relevante wetgeving. Wij kunnen uw gehashte afbeelding ook openbaar maken om onze rechten vast te stellen of uit te oefenen, om ons te verdedigen tegen een juridische claim, om mogelijke illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, veiligheid van personen of eigendommen of een schending van ons beleid te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen.

COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Zonder essentiële cookies werkt de website niet zo soepel als we zouden willen, en kunnen we mogelijk niet de diensten leveren waar u om vraagt. Wij gebruiken essentiële cookies, die soms “strikt noodzakelijke” cookies worden genoemd en die nodig zijn voor de werking van deze site. De essentiële cookies die op deze site worden gebruikt, zijn zodanig geconfigureerd dat ze geen identificeerbare informatie over u verzamelen.

Wij gebruiken geen behavioral advertising of andere soorten cookies op onze website om uw identificeerbare informatie te verzamelen. Om die reden reageren wij op dit moment niet op “Do Not Track”-instellingen of andere gerelateerde mechanismen, zoals opt-out voorkeurssignalen.

BEVEILIGING

Wij nemen commercieel redelijke maatregelen om informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. U moet echter begrijpen dat geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar is. Wij kunnen de veiligheid van onze databases niet garanderen, noch kunnen wij garanderen dat de door u verstrekte informatie niet wordt onderschept wanneer deze via het internet naar ons wordt verzonden.

RETENTIE

Wij bewaren informatie over u en uw gebruik van onze Site zo lang als nodig is om te voldoen aan onze legitieme zakelijke doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. De specifieke periodes waarin wij informatie bewaren, variëren afhankelijk van de aard van de informatie en de reden waarom wij deze nodig hebben. Wij houden ook rekening met de minimaal noodzakelijke bewaarperiode die wordt voorgeschreven door toepasselijke wetten, aanbevolen door industrienormen en vermeld in contracten en andere wettelijke verplichtingen.

PRIVACY VAN KINDEREN

Deze Site verzamelt geen identificeerbare informatie over iemand, ook niet van kinderen jonger dan 13. Als u denkt dat wij per ongeluk uw identificeerbare informatie of identificeerbare informatie over een andere minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via 1-800-843-5678.

DERDEN EN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze site kan links bevatten naar websites, inhoud of diensten die eigendom zijn van of beheerd worden door derden. Wij hebben geen controle over het privacybeleid van websites of diensten waarvan wij geen eigenaar zijn. Wij raden u aan het privacybeleid van elke website of toepassing van derden te lezen voor details over welke informatie wordt verzameld en hoe deze wordt gebruikt en/of bekendgemaakt.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken, technologie, wettelijke vereisten en andere factoren weer te geven. Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in dit Privacybeleid, worden deze onmiddellijk na het plaatsen ervan van kracht. Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig door te nemen voor de meest recente informatie over onze informatieverwerkingspraktijken. In de mate dat ons Privacybeleid op een wezenlijke manier wijzigt, zal het Privacybeleid dat van kracht was op het ogenblik dat u ons informatie verstrekte over het algemeen van toepassing zijn op die informatie, tenzij wij uw toestemming (uitdrukkelijk of impliciet) ontvangen voor het nieuwe Privacybeleid waar en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

CONTACTINFORMATIE

Als u vragen hebt over het privacybeleid, neem dan contact op met het kantoor van de juridische adviseur van het NCMEC, The National Center for Missing & Exploited Children, 333 John Carlyle St, Suite 125, Alexandria, Virginia 22314; telefoonnummer 800-843-5678; legal@ncmec.org.

Dit Privacybeleid bevat een “effectieve” en “laatst bijgewerkte” datum. De ingangsdatum verwijst naar de datum waarop de huidige versie van kracht werd. De laatst bijgewerkte datum verwijst naar de datum waarop de huidige versie voor het laatst inhoudelijk werd gewijzigd.

 

Geldigheidsdatum.. 30 december 2022

Laatst bijgewerkte datum. 30 december 2022