Ga naar de inhoud

Als u jonger dan 18 jaar was toen er foto’s of video’s van u naakt, gedeeltelijk naakt, of in een seksueel expliciete situatie werden genomen en u denkt dat ze online zijn of zullen worden gedeeld, kunt u deze dienst gebruiken. Je moet de foto of video op je apparaat hebben.

Nee, je hoeft geen persoonlijke informatie met ons te delen om een hash voor je foto’s of video’s te maken.

Nee, als je jonger bent dan 18 jaar, waar ook ter wereld, en je verschijnt in naakt, gedeeltelijk naakt, of seksueel expliciete beelden die mogelijk online zijn gedeeld.

Bezoek de pagina met deelnemende bedrijven om de lijst met actieve deelnemers aan deze dienst te zien. Let op: de hashing-technologie voor afbeeldingen en video’s die voor deze dienst wordt gebruikt, werkt niet op gecodeerde platforms of oppervlakken.

Ja! Als iemand een naakt, gedeeltelijk naakt of seksueel expliciete foto of video van jou deelt die is genomen toen je nog geen 18 jaar oud was, kan dit in sommige rechtsgebieden worden beschouwd als materiaal voor seksueel misbruik van kinderen of kinderpornografie.

Ja! Als u jonger dan 18 jaar was toen de foto of video werd genomen, kunt u deze dienst nog steeds gebruiken.

Nee! Download of deel geen naakt, gedeeltelijk naakt of seksueel expliciete afbeeldingen of video’s om ze in te zenden voor Take It Down. Alle inzendingen via de Take It Down website moeten worden gedaan op het apparaat (mobiel, computer, tablet) waarop de foto’s en video’s oorspronkelijk zijn genomen. Indien u geen toegang heeft tot het apparaat waarop de afbeeldingen of video’s zijn genomen, zoek dan hulp door een CyberTipline melding te maken op cybertipline.org. of door te bellen naar 1-800-THE-LOST.

Zelfs als u weet dat de afbeelding of video is gedeeld, moedigen wij u aan deze dienst te gebruiken om de verspreiding van de inhoud te helpen beperken. U kunt ook een melding doen bij de CyberTipline voor hulp bij het verwijderen van die specifieke afbeelding of video of voor aanvullende diensten en ondersteuning.

Helaas wel. Naakt, gedeeltelijk naakt of seksueel expliciete beelden van mensen van alle leeftijden en van alle achtergronden en situaties worden vaak online gedeeld. Je staat er niet alleen voor en er is steun beschikbaar. Bezoek deze site voor meer informatie en hulpmiddelen.

Zie een hash waarde als een digitale vingerafdruk. Elke afbeelding of video krijgt een unieke hash waarde die deze onderscheidt van andere afbeeldingen en video’s.

Nee, uw afbeelding of video blijft op uw apparaat en wordt niet verzonden als onderdeel van dit proces. De unieke hash die van uw afbeelding of video is gemaakt, wordt toegevoegd aan de hash lijst van het NCMEC die beschikbaar is voor online platforms.

De informatie wordt beschikbaar gesteld aan deelnemende online platforms die hun openbare of niet-gecodeerde diensten kunnen scannen om deze afbeeldingen of video’s op te sporen, te verwijderen en, indien nodig, te rapporteren aan de CyberTipline van het NCMEC.

Nee, aangezien dit een anonieme dienst is, is er geen manier om u te informeren als uw specifieke bestanden op een openbare of versleutelde dienst van een online platform worden aangetroffen. Als u in contact wilt komen met NCMEC voor aanvullende diensten, en u voelt zich comfortabel bij het delen van uw naam en contactgegevens, neem dan contact met ons op via TakeItDown@ncmec.org.

Nee, hoewel de deelnemende online platforms in staat zullen zijn om uw afbeelding of video op hun openbare of niet-gecodeerde diensten te scannen, zal dit niet voorkomen dat de inhoud op andere sites wordt geüpload. Het is ook mogelijk dat online platforms beperkte mogelijkheden hebben om inhoud te verwijderen die al eerder is geplaatst. Als u uw expliciete afbeelding op een andere webpagina of sociale-mediapagina aantreft, meld dit dan aan de CyberTipline http://www.cybertipline.org/ en wij kunnen samen met u ervoor zorgen dat deze wordt verwijderd.

Als u aanvullende vragen hebt of meer hulp wilt, kunt u een e-mail sturen naar TakeItDown@ncmec.org. Ga voor meer informatie over de hulpmiddelen die voor u beschikbaar zijn naar de pagina Hulpmiddelen en ondersteuning.

Nee, afbeeldingen en video’s kunnen niet worden omgekeerd of gemaakt van de hash waarden die met het NCMEC zijn gedeeld.

Allereerst moet u weten dat er hulp is en dat u er niet alleen voor staat. NCMEC beheert de CyberTipline, een online meldingssysteem voor alle soorten online seksuele uitbuiting van kinderen. Als iemand dreigt je naaktfoto te verspreiden of je ermee chanteert, moet je een CyberTipline-melding doen. U kunt een melding doen opwww.cybertipline.org of door te bellen naar 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678).