Skip to content

Nếu bạn dưới 18 tuổi khi hình ảnh hoặc video về bạn khỏa thân, bán khỏa thân hoặc trong một tình huống khiêu dâm được quay chụp và bạn tin rằng chúng đã hoặc sẽ được chia sẻ trực tuyến, thì bạn có thể sử dụng dịch vụ này. Bạn phải có hình ảnh hoặc video trên thiết bị của mình.

Không, bạn không cần phải chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào với chúng tôi để tạo hàm băm cho hình ảnh hoặc video của bạn.

Không, nếu bạn dưới 18 tuổi, ở bất kỳ đâu trên thế giới và xuất hiện trong các hình ảnh khỏa thân, bán khỏa thân hoặc khiêu dâm có thể đã được chia sẻ trực tuyến, thì bạn có thể sử dụng dịch vụ này.

Hãy truy cập trang các công ty tham gia để xem danh sách những người tham gia đang hoạt động trong dịch vụ này. Xin lưu ý rằng công nghệ băm hình ảnh và video được sử dụng cho dịch vụ này sẽ không hoạt động trên các nền tảng hoặc bề mặt được mã hóa.

Có! Nếu ai đó chia sẻ hình ảnh hoặc video khỏa thân, bán khỏa thân hoặc khiêu dâm về bạn được quay chụp khi bạn dưới 18 tuổi, thì đó có thể bị xem là tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em hoặc nội dung khiêu dâm trẻ em ở một số khu vực pháp lý. Điều này cũng bao gồm việc chia sẻ hình ảnh hoặc video để gửi tới Take It Down.

Có! Nếu bạn dưới 18 tuổi khi hình ảnh hoặc video được quay chụp, bạn vẫn có thể sử dụng dịch vụ này.

Ngay cả khi bạn biết hình ảnh hoặc video đã được chia sẻ, chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng dịch vụ này để giúp hạn chế sự lan truyền của nội dung. Bạn cũng có thể báo cáo cho CyberTipline để được trợ giúp gỡ hình ảnh hoặc video cụ thể đó xuống hoặc nhận các dịch vụ và hỗ trợ bổ sung.

Thật đáng tiếc, nhưng câu trả lời là có. Hình ảnh khỏa thân, bán khỏa thân hoặc khiêu dâm của mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi nền tảng và hoàn cảnh có thể thường được chia sẻ trực tuyến. Bạn không đơn độc trong việc giải quyết vấn đề này, luôn có sự hỗ trợ dành cho bạn. Hãy truy cập trang web này để biết thêm thông tin và nguồn lực.

Hãy nghĩ giá trị băm giống như dấu vân tay kỹ thuật số. Mỗi hình ảnh hoặc video sẽ nhận một giá trị băm duy nhất để phân biệt với các hình ảnh và video khác.

Không, hình ảnh hoặc video của bạn sẽ vẫn còn trên thiết bị của bạn và sẽ không được gửi đi trong quá trình này. Hàm băm duy nhất được tạo từ hình ảnh hoặc video của bạn sẽ được thêm vào danh sách hàm băm của NCMEC sẽ có sẵn cho các nền tảng trực tuyến.

Thông tin sẽ được cung cấp cho các nền tảng trực tuyến tham gia, các nền tảng này có thể quét các dịch vụ công khai hoặc không được mã hóa của họ để phát hiện, xóa và khi thích hợp, báo cáo những hình ảnh hoặc video đó cho CyberTipline của NCMEC.

Không, vì đây là dịch vụ ẩn danh nên không có cách nào để thông báo cho bạn nếu các tệp cụ thể của bạn có trên dịch vụ công khai hoặc không được mã hóa của một nền tảng trực tuyến. Nếu bạn muốn kết nối với NCMEC để nhận các dịch vụ bổ sung và cảm thấy thoải mái khi chia sẻ tên cũng như thông tin liên hệ của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại TakeItDown@ncmec.org.

Không, mặc dù các nền tảng trực tuyến tham gia sẽ có thể quét hình ảnh hoặc video của bạn trên các dịch vụ công khai hoặc không được mã hóa của họ, nhưng điều này sẽ không ngăn nội dung được tải lên trên các trang web khác. Cũng có thể các nền tảng trực tuyến có khả năng hạn chế trong việc xóa nội dung đã được đăng trong quá khứ. Nếu bạn tìm thấy hình ảnh nhạy cảm của mình trên bất kỳ trang web hoặc trang mạng xã hội nào khác, hãy báo cáo hình ảnh đó với CyberTipline http://www.cybertipline.org/ và chúng tôi có thể làm việc với bạn để giúp gỡ bỏ hình ảnh đó.

Nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc muốn được trợ giúp thêm, bạn có thể gửi email tới TakeItDown@ncmec.org. Để biết thêm thông tin về các nguồn lực có sẵn cho bạn, hãy truy cập trang Nguồn Lực và Hỗ trợ.

Không, hình ảnh và video không thể được dịch ngược hoặc tạo từ các giá trị băm được chia sẻ với NCMEC.

Đầu tiên, bạn nên biết rằng luôn có sự trợ giúp và bạn không đơn độc. NCMEC vận hành CyberTipline, một hệ thống báo cáo trực tuyến về tất cả các loại lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến. Nếu ai đó đe dọa phát tán hình ảnh khỏa thân của bạn hoặc dùng hình ảnh đó để tống tiền bạn, bạn nên tạo báo cáo CyberTipline, ngay cả khi bạn đã sử dụng dịch vụ này để quét hình ảnh hoặc video của mình và gửi một hàm băm. Bạn có thể tạo báo cáo tại www.cybertipline.org hoặc bằng cách gọi đến số 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678).