Skip to content

Việc duy trì quyền riêng tư đối với thông tin của bạn là điều quan trọng đối với Trung Tâm Quốc Gia về Trẻ Em Mất Tích & Bị Bóc Lột (gọi chung là “NCMEC”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Chính Sách Quyền Riêng Tư này (“Chính Sách Quyền Riêng Tư”) được thiết kế để cung cấp thông tin về cách NCMEC thu thập, sử dụng, duy trì, tiết lộ và bảo vệ thông tin về khách truy cập và người dùng trang web Take It Down (“Trang web”) của chúng tôi. Để biết thông tin về các biện pháp bảo mật chung của NCMEC hoặc về NCMEC, vui lòng truy cập trang web chínhcủa chúng tôi.

Bạn có thể truy cập các chủ đề cụ thể trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này bằng cách nhấp vào các liên kết có liên quan bên dưới:

 

Thông tin NCMEC thu thập

Cách NCMEC thu thập thông tin

Cách NCMEC sử dụng thông tin

Cách NCMEC tiết lộ thông tin cho bên thứ ba

Cookie và các công nghệ theo dõi khác

Bảo mật

Lưu giữ

Quyền riêng tư của trẻ em

Các bên thứ ba và liên kết đến các trang web khác

Những thay đổi đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này

Thông tin liên hệ

THÔNG TIN NCMEC THU THẬP

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng của bạn trên Trang web này.

CÁCH NCMEC THU THẬP THÔNG TIN

Khi bạn gửi phiên bản đã băm của một hình ảnh cho chúng tôi, hàm băm đó được chỉ định một dấu vân tay kỹ thuật số duy nhất không bao gồm thông tin nhận dạng. Chúng tôi sẽ không và không thể xem hình ảnh dựa trên phiên bản đã băm của hình ảnh mà bạn gửi. Ngoài ra, khi bạn gửi phiên bản đã băm của hình ảnh cho chúng tôi, chúng tôi sẽ có thể truy cập vào tên tệp của hình ảnh. Vì lý do đó, chúng tôi khuyên bạn không nên đưa vào tên tệp bất kỳ thông tin nhận dạng nào, chẳng hạn như tên hoặc ngày sinh của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin hạn chế về các tương tác của bạn với trang web thông qua việc sử dụng cookie. Để biết thêm thông tin về việc chúng tôi sử dụng cookie, vui lòng xem phần bên dưới có tiêu đề “Cookie và các công nghệ theo dõi khác”.

CÁCH NCMEC SỬ DỤNG VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN

NCMEC sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích được mô tả trên Trang web này, thường là để hỗ trợ xóa các hình ảnh nhạy cảm khỏi internet. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng từ người dùng; trong phạm vi bạn gửi thông tin nhận dạng của mình cho NCMEC thông qua tên tệp, thông tin nhận dạng đó sẽ được xử lý cho các mục đích hạn chế được xác định trong Chính sách này.

CÁCH NCMEC TIẾT LỘ THÔNG TIN CHO BÊN THỨ BA

NCMEC có thể tiết lộ thông tin cho các bên thứ ba sau:

  • Trang web của bên thứ ba. Trong quy trình xóa hình ảnh đã băm của bạn khỏi internet, chúng tôi chia sẻ hình ảnh đã băm với các nền tảng của bên thứ ba đã đồng ý sử dụng hình ảnh đã băm để quét các trang web và ứng dụng công khai hoặc không được mã hóa của họ để tìm hình ảnh đã băm nhằm mục đích xóa chúng khỏi nền tảng của bên thứ ba đó. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về các nền tảng tham gia này bằng cách nhấp vào đây.
  • Nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi có thể tiết lộ hình ảnh đã băm của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ. Các nhà cung cấp dịch vụ có thể giúp chúng tôi quản lý Trang web của chúng tôi, tiến hành khảo sát, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, xử lý thanh toán và hỗ trợ thực hiện các đơn đặt hàng, v.v.
  • Thực thi pháp luật. Chúng tôi có thể tiết lộ hình ảnh đã băm của bạn để phản hồi trát đòi hầu tòa, trát hoặc lệnh của tòa án hoặc liên quan đến bất kỳ quy trình pháp lý nào hoặc để tuân thủ các luật có liên quan. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ hình ảnh đã băm của bạn để thiết lập hoặc thực hiện các quyền của chúng tôi, để biện hộ khiếu kiện pháp lý, để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp có thể xảy ra, gian lận bị nghi ngờ, sự an toàn của người hoặc tài sản hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi.

COOKIE VÀ CÁC CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập một trang web. Nếu không có các cookie thiết yếu, trang web sẽ không hoạt động trơn tru như chúng tôi mong muốn và chúng tôi không thể cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu. Chúng tôi sử dụng các cookie thiết yếu, đôi khi được gọi là cookie “rất cần thiết” và được yêu cầu cho hoạt động của trang web này. Các cookie thiết yếu được sử dụng trên Trang web này được định cấu hình để không thu thập thông tin nhận dạng về bạn.

Chúng tôi không sử dụng quảng cáo theo hành vi hoặc các loại cookie khác trên trang web của chúng tôi để thu thập thông tin nhận dạng của bạn. Vì lý do đó, chúng tôi không phản hồi cài đặt “Không theo dõi” hoặc các cơ chế liên quan khác, chẳng hạn lựa chọn từ chối tín hiệu ưu tiên, vào lúc này.

BẢO MẬT

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ thông tin khỏi mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có hệ thống bảo mật nào là không thể xuyên thủng. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của cơ sở dữ liệu, cũng như không thể đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp sẽ không bị chặn khi được truyền đến và từ chúng tôi qua internet.

LƯU GIỮ

Chúng tôi lưu giữ thông tin về bạn và việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi nếu cần thiết để thực hiện các mục đích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi được nêu trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Các khoảng thời gian cụ thể mà chúng tôi lưu giữ thông tin sẽ khác nhau tùy thuộc vào bản chất của thông tin và lý do chúng tôi cần thông tin đó. Chúng tôi cũng xem xét khoảng thời gian lưu giữ cần thiết tối thiểu theo quy định của pháp luật hiện hành, được khuyến nghị theo tiêu chuẩn công nghiệp và được nêu trong hợp đồng cũng như các nghĩa vụ pháp lý khác.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

Trang web này không thu thập thông tin nhận dạng về bất kỳ ai, bao gồm cả thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã vô tình thu thập thông tin nhận dạng của bạn hoặc thông tin nhận dạng về một trẻ vị thành niên khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 1-800-843-5678.

CÁC BÊN THỨ BA VÀ LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web, nội dung hoặc dịch vụ do bên thứ ba sở hữu hoặc vận hành. Xin lưu ý, chúng tôi không có quyền kiểm soát các biện pháp bảo mật của các trang web hoặc dịch vụ mà chúng tôi không sở hữu. Chúng tôi khuyến khích bạn xem các chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào của bên thứ ba để biết chi tiết về thông tin nào được thu thập và cách sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin đó.

NHỮNG THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư này để phản ánh những thay đổi đối với biện pháp, công nghệ, yêu cầu pháp lý và các yếu tố khác của chúng tôi. Khi các thay đổi được thực hiện đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này, chúng sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính Sách Quyền Riêng Tư này định kỳ để biết thông tin mới nhất về các biện pháp xử lý thông tin của chúng tôi. Ở mức độ Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi thay đổi đáng kể, Chính Sách Quyền Riêng Tư được áp dụng tại thời điểm bạn gửi thông tin cho chúng tôi sẽ điều chỉnh thông tin đó trừ khi chúng tôi nhận được chấp thuận của bạn (rõ ràng hoặc ngụ ý) với Chính Sách Quyền Riêng Tư mới khi và theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến Chính Sách Quyền Riêng Tư, vui lòng liên hệ với Văn phòng Cố vấn Pháp lý của NCMEC tại Trung Tâm Quốc Gia về Trẻ Em Mất Tích & Bị Bóc Lột, 333 John Carlyle St, Suite 125, Alexandria, Virginia 22314; số điện thoại 800-843-5678; legal@ncmec.org.

Chính Sách Quyền Riêng Tư này bao gồm ngày “có hiệu lực” và ngày “cập nhật lần cuối”. Ngày có hiệu lực đề cập đến ngày mà phiên bản hiện tại có hiệu lực. Ngày cập nhật cuối cùng đề cập đến ngày phiên bản hiện tại được sửa đổi đáng kể lần cuối.

 

Ngày có hiệu lực. Ngày 30 tháng 12 năm 2022

Ngày cập nhật lần cuối. Ngày 30 tháng 12 năm 2022