Skip to content

Các nền tảng trực tuyến tham gia

Đây là những công ty đã đồng ý sử dụng danh sách hàm băm của Take It Down để quét hình ảnh và video trên các nền tảng công khai hoặc không được mã hóa của họ.

illustration of a girl and a boy giving a high-five
Clips 4 Sale
Facebook
Instagram
OnlyFans
Pornhub
TikTok
yubo
Snap Inc.
Threads
RedGIFS