Skip to content

Việc trợ giúp sẽ khác nhau đối với mọi người. Có rất nhiều cách để nhận được hỗ trợ từ Trung Tâm Quốc Gia về Trẻ Em Mất Tích & Bị Bóc Lột.

Nếu bạn muốn được trợ giúp thêm về việc xóa nội dung tại một vị trí cụ thể trực tuyến, bao gồm thông tin về cách báo cáo trực tiếp với các nền tảng trực tuyến khác nhau:

Truy cập MissingKids.org/IsYourExplicitContentOutThere để biết thông tin về các hỗ trợ khác mà NCMEC có thể cung cấp và nhận hướng dẫn từng bước về cách liên hệ trực tiếp với một nền tảng trực tuyến để gắn cờ ảnh hoặc video khỏa thân, bán khỏa thân hoặc khiêu dâm của bạn để yêu cầu xóa. Đôi khi, đây có thể là cách nhanh nhất để xóa hình ảnh hoặc video của bạn và có thể cảnh báo nền tảng để báo cáo cho NCMEC kèm theo thông tin bổ sung có giá trị.

Nội dung nhạy cảm của bạn có đang bị lan truyền?

Nếu bạn muốn báo cáo bất kỳ ai đe dọa bạn về những hình ảnh này hoặc các hình thức lợi dụng trực tuyến khác:

NCMEC vận hành CyberTipline – một hệ thống báo cáo trực tuyến về tất cả các loại lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến. Bạn có thể gửi báo cáo CyberTipline, ngay cả khi bạn đã gửi hàm băm của hình ảnh hoặc video của bạn cho Take It Down. Các báo cáo CyberTipline được cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật để có thể điều tra.

Truy cập CyberTipline của NCMEC

Nếu bạn đang ở Hoa Kỳ và muốn biết thêm thông tin về hỗ trợ cảm xúc, hãy nhấp vào bên dưới để tìm hiểu về các dịch vụ sức khỏe tâm thần của NCMEC.

Nếu bạn đang ở Hoa Kỳ và muốn biết thêm thông tin về hỗ trợ cảm xúc: Bạn có thể nhấp vào bên dưới để tìm hiểu về các dịch vụ sức khỏe tâm thần của NCMEC có nhiều cách để yêu cầu trợ giúp: gọi hoặc nhắn tin đến số 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678) hoặc gửi email cho TakeItDown@ncmec.org và sẽ có người liên lạc lại với bạn.

Thông tin hỗ trợ cảm xúc

If you are in the United States and want more information about emotional support, click below to learn about NCMEC's mental health services.

If you are in the United States and want more information about emotional support, click here to learn about NCMEC’s mental health services. There’s more than one way to ask for help: call or text 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678) or email TakeItDown@ncmec.org and someone will reach back out to you.

Emotional Support Information